Elecoo cvso
ICA

De ICA principes

"Elecoo kiest voor ethisch en ecologisch coöperatief ondernemen"

Elecoo werkt mee aan de strijd tegen klimaatverandering, door te investeren in hernieuwbare energie. Maar Elecoo wil dit zo ecologisch en maatschappelijk verantwoord mogelijk doen. Daarom onderschrijven wij o.a. de internationale ICA principes en sluiten wij ons aan bij organisaties die deze waarden en normen mee na streven en verspreiden.

"Een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig organiseren om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waar ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren"

ICA principes

Afbeeldingen copyright © Coopkracht

Elecoo heeft het ICA charter ondertekend en werkt volgens de 7 ICA principes.

De 7 coöperatieve principes of ICA-principes


De fundamenten van het coöperatieve gedachtegoed vertaald naar 7 coöperatieve principes, die Elecoo hoog in het vaandel draagt :

De fundamentele waarden van de coöperatieve beweging zijn: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken, formuleerde de Internationale Coöperatieve Alliantie zeven coöperatieve principes.


Uit de ICA-definitie van een coöperatie werden 7 ICA-principes gedestilleerd die al meer dan 100 jaar hun nut bewijzen voor de samenleving. Wereldwijd, en in toenemende mate ook in Vlaanderen, vormen deze 7 ICA-principes het richtsnoer voor coöperaties. Deze principes zijn geen theoretische concepten. Integendeel: ze zijn gegroeid uit jarenlange 'goede coöperatieve praktijken' en ze vormen het DNA van de coöperatie. Maar coöperaties zijn levende organismen die zich voortdurend aanpassen aan hun maatschappelijke context. Het is dus logisch dat ook hun erfelijk materiaal zich gestaag aanpast aan hun omgeving. Een coöperatie die deze ethische maatstaven van coöperatief ondernemen hanteert, is dus drager van een internationaal gedeelde coöperatieve identiteit.


   1. Vrijwillig en open lidmaatschap

   2. Democratische controle door de leden

   3. Economische participatie vanwege de leden

   4. Autonomie en onafhankelijkheid

   5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

   6. Samenwerking tussen coöperaties

   7. Aandacht voor de gemeenschap


Je kan deze eigenschappen ook op interactieve wijze verkennen voor jezelf, je organisatie of een groep mensen via de e-learining tool ICA-Kompas

coöperatie hernieuwbare energie

Hoe past Elecoo de ICA-principes toe ?

 1. Elke burger kan vennoot (coöperant) worden van Elecoo cvso. Elecoo maakt geen onderscheid tussen religie, afkomst, politieke voorkeur, gender, huidskleur, sexualiteit of andere persoonlijke aspecten. In tegendeel, Elecoo streeft er actief naar een coöperatie te zijn met een zo divers mogelijke achterban. Ook voor het bestuursorgaan heeft Elecoo plannen om deze van de huidge samenstelling naar een meer diverse samenstelling te brengen.

 2. Elke vennoot kan zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur. Hoewel in het belang van de goede werking een bestuursorgaan met de nodige capaciteiten een absolute must is, is er ruimte voor onervaren personen, met de nodige drijfkracht, die door een ervaren bestuur ondersteund kunnen worden. Ook hier word geen enkel onderscheid gemaakt op vlak van aspecten die tot de prive-sfeer behoren. Elke vennoot word ook elk jaar actief uitgenodigd op de Algemene vergadering en kan daar haar of zijn stem laten horen en mee de koers van de coöperatie bepalen. 

 3. Elke vennoot deelt in de winst die de coöperatie maakt. Zo komen de baten ten goede van de burger en vermijden we dat de winst naar buitenlandse energiereuzen gaat. Elecoo streeft er ook naar om samenwerkingen aan te gaan met andere coöperaties, die voordelen opleveren, die de vennoot ten goede komen. Leningen bij kredietinstellingen worden dan ook maximaal vermeden. Enkel als een project onvoldoende kapitaal kan ophalen bij de burger is het afsluiten van een lening een optie. Maar ook hier kunnen de vennoten zich over uitspreken.

 4. Elecoo werkt volledig onafhankelijk. Elecoo is geen onderafdeling of zusterbedrijf van een andere vennootschap of organisatie. Het zijn de vennoten en uitsluitend de vennoten die de koers van de coöperatie bepalen. Daarom vind Elecoo het ook belangrijk om volledig open te zijn over de samenwerkingen die ze aangaat met leveranciers, projectpartners, andere coöperaties, ... . Elke vennoot kan deze informatie op de website vinden, hier ten allen tijde vragen over stellen en zich over eventuele (vaste) samenwerkingen uitspreken. Volledige openheid in deze is primordiaal !
  Elecoo plaatst ook maximaal zelf haar eigen installaties, zodat we niet afhankelijk zijn van externe installateurs, wat niet alleen de kwaliteit ten goede komt, maar ook de winst op de aangekochte materialen blijft in de coöperatie.

 5. Elecoo gaat verder dan enkel haar energieprojecten uitvoeren. Elecoo zal ook actief gaan informeren en ondersteunen. Zo zullen we bij elk project onze projectpartner(s) de mogelijkheid bieden om personeel, omwonenden, leerlingen, ... op de hoogte te brengen over het project, de meerwaarde van coöperatieve financiering en de voordelen voor de burger. Ook bied Elecoo elke partner de mogelijkheid om gebruik te maken van de interne expertise van Elecoo omtrent energie besparing en energiezuinige renovatie en nieuwbouw.

 6. Coöperatief ondernemen, betekent voor Elecoo het versterken van de lokale economie (België - Europa) en het versterken van de rol die de burger kan spelen in het produceren van haar eigen energie. Daarom werkt Elecoo zo weinig mogelijk met materialen die buiten Europa geproduceerd zijn en werkt ze maximaal samen met lokale ondernemingen en andere coöperaties. Ook de keuze van bank- en verzekeringsinstelling worden heel bewust gemaakt. Daarnaast streeft Elecoo ernaar samenwerkingen aan te gaan met andere coöperaties, in en buiten België.

 7. Elecoo is opgericht met als één van de belangrijkste doelstellingen het mee uitwerken van het broodnodige klimaat-en energiebeleid. Dit klimaat-en energiebeleid is van onmiskenbaar belang voor ons allemaal. Elecoo streeft dan ook naar een zo laag mogelijke CO2 voetafdruk voor elk project en elk onderdeel van de werking. Maar ook het sociale, menselijke en ecologische aspect zijn belangrijk. Door te kiezen voor sociale tewerkstelling, bij de plaatsing van onze installaties helpt Elecoo mensen onderaan de arbeidsmarkt een opleiding te krijgen die ze naar een job kan leiden. Ook bij toeleveranciers kan de keuze voor sociale tewerkstelling de doorlsag geven. Daarnaast kiest Elecoo bij de aankoop van materialen de meest ecologische optie en dit zowel voor zonnepanelen, bekabeling, bureau-benodigheden, promo-materiaal, ... . Een maximale keuze voor circulaire producten, herbruikbare producten en recycleerbare producten, alsook producten van duurzame oorsprong, zoals FSC, Cradle tot Cradle, ... staat voorop.
  Op elke installatie-werf word afval gescheiden en maximaal gerecycleerd, met een recyclagegraad van meer dan 95%.
  Elk jaar gaat een deel van de winst naar een sociaal of ecologisch project.